Logo Resestraand

Om projektet | Projektplan | Projektrapport | Reklambanner | Cred
 
Cred

Foto: Resestraand

 

Projektplan

 

Denna projektplan redovisades av InterMedia Pictures den 17 maj 2013.
Upplägget i projektplanen gäller den hemsida som publicerades i juni 2013.

 

 

Projektets förutsättningar

Vår tanke är att skapa en hemsida för resebyrån Resestraand som enbart säljer resor till Medelhavet. Länder som vi valt att inrikta oss på är Grekland, Spanien och Italien.
Detta koncept kanske inte låter specifikt. Det finns många aktörer i resebranschen. Men dessa aktörer har resor till många olika destinationer runt om i världen. Men vi anser att om man verkligen ska bli expert på något så måste man inrikta sig på något specifikt. Därför är vår typ av försäljning väldigt smal om man jämför med andra reseaktörer på marknaden. Resebyrån skall fungera precis som vilken annan byrå som helst och ska därför rikta sig mot alla slags grupper i samhället, men kanske främst par och barnfamiljer.

 

Beskrivning av ert ämne/idé

Det som kommer presenteras på hemsidan är i första hand information om själva resorna och priser för dessa men också fakta om länderna, eventuella öar och andra sevärdheter. Detta är för att kunna ge en så pass bred och tillfredsställande faktabas som möjligt för kunderna. Men även här kan vi nischa oss för att kunden inte ska behöva arbeta sig igenom massor av, för den enskilde, oviktiga informationen. Vi ska erbjuda ungdoms- och festinriktade resor med andra prisalternativ men också motsvarande alternativ för barnfamiljer som söker en annan slags miljö. Detta ska vi göra lättillgängligt genom olika menyer på hemsidan där varje ”grupp” har en egen sida.
En egen meny kommer även att ges till faktadelen angående länderna och deras historia. Där kan vi presentera sevärdheter, platser som kan tänkas locka våra kunder men också tips på unika lokala maträtter eller aktiviteter man kan göra. Allt för att ge en så komplett bild över vad resorna har att erbjuda.
Eftersom länderna runt Medelhavet har en väldigt intressant och välkänd historia med mycket mytologi finns en meny för att läsa mer om just detta. Här beskrivs den antika religionen, gudarna som folk dyrkade samt bakgrundhistoria. Även kort fakta om ländernas historia från antiken till dagens samhälle går att läsas om.
Vi kommer presentera detta i text och bildform med tillägg så långt våra kunskaper tar oss. Detta är såklart en marknadsföringsteknik som ska göra det lätt och snabbt att boka resor kopplade till Resestraand.

 

Arbetsnamn

Hemsidan går under resebyråns namn, dvs. Resestraand.

 

Målgrupp för webbplatsen

Vi inriktar oss främst på barnfamiljer och medelålders par som kunder för våra resor. Därför att vi räknar med att det är just dessa grupper som vi kan ge en så bra och välfylld upplevelse som möjligt, då man kan blanda nöje, kultur och historia. Vi eftersträvar kunder som vill ha ett lugn på semestern men samtidigt ska kunna röra sig utanför hotellens områden och uppleva det medelhavet har att erbjuda. Därför försöker vi skapa en så pass enkel och användarvänlig hemsida som möjligt som är anpassad efter människor som kanske inte har allt för stor datorvana.

 

Syfte och målsättning för webbplatsen

Att på ett enkelt sätt få människor att boka och köpa resor via oss och arbeta på en hög servicenivå för att få så pass nöjda kunder som möjligt för att dessa ska återvända år efter år.

 

Vem är avsändaren?

Det är resebolaget Resestrand som är avsändaren.

 

Beskriv vilket innehåll ni tänker er på webbplatsen

Innehållet som ska finnas på hemsidan är just den information som brukar finnas på resehemsidor. Vi har valt att begränsa oss till endast tre länder men just därför anser vi att vi kan ha utförlig information och fakta om ländernas historia, kultur, hotellinformation och speciella resefakta. Detta kan innefatta hur man reser till respektive land eller vad man bör tänka på inför resan. Men även om det råder speciella lagar i ett land till skillnad från Sverige.

 

Beskriv önskvärda funktioner samt realistisk analys av er kunskap att bygga dessa funktioner

Vårt mål är att hemsidan skall vara lika interaktiv och professionellt konstruerad som våra verkliga ”konkurrenter”. Det ska finnas en smidig och snygg övergång mellan de olika sidorna som vi ämnar skapa med programmet Adobe Flash. Själva sidan ska inte vara allt för komplicerad utan ha en mjuk och avslappnad framtoning för att ge besökaren en så lugn och behaglig känsla som möjligt.
Gällande våra tekniska kunskaper så återstår det att se hur väl vi kan förverkliga dessa önskemål men vi har valt att inte sätta våra mål allt för högt för att kunna göra en väl fungerande hemsida som inte innehåller för mycket och sedan inte hänger ihop. Det viktigaste för gruppen är att hemsidan har en fungerande struktur och förmedlar det vi har som mål.

 

En genomtänkt tidsplan med tankar om ett lärorikt arbetssätt

Vi har som plan att använda prototypen av projekthemsidan som grund för vårt fortsatta arbete när vi sedan börjar koda hemsidan i html, CSS och JavaScript. Det är vår mening att försöka återskapa allt det vi valt att ta fram i prototypen. Detta har tagit upp mycket av vår tid för projektet men vi anser att detta även kräver mest tid då vi sedan kommer ha en klar bild av vad vi vill åstadkomma. Vi har alla suttit och diskuterat i grupp över hur vi vill att projektet ska utformas. Själva arbetsgången har varit som sådan att vi alla har arbetat via en varsin dator men alltid haft en dialog om vad vi vill åstadkomma. Detta för att hålla oss så konsekventa som möjligt under arbetets gång.

 

Personliga målsättningar

InterMedia Pictures har här valt att anonymisera deltagarna i gruppen.

 

Gruppmedlem A

Mitt mål med projektarbetet är att utvecklas, testa mig själv och fördjupa mig i kursens olika delar. Allt från bildhantering inom Adobeprogram så som Photoshop till html, css och javascript. För mig personligen så blir detta ett test på allt jag har lärt mig och hur väl jag kan sätta mina kunskaper i praktiskt arbete. Detta blir en bra reflektion för hur arbetslivet och mina arbetsuppgifter kan komma att se ut i framtiden.

 

Gruppmedlem B

Mitt mål för projektarbetet är att fördjupa mina kunskaper ytterligare i html, css och javascript. Jag tillgodo såg mig mycket kunskap genom arbetet med den egna övningshemsidan. Men känner ändå att det är bra att repetera olika delar för uppbyggnad av en hemsida. Dessutom är det bra att vara del av ett projektarbete för att det speglar hur det är i det verkliga arbetslivet.

 

Gruppmedlem C

Jag har precis som resten av min grupp som mål att bevisa för mig själv att det jag har lärt mig under denna termin går att applicera i praktiskt och självständigt arbete. Detta projektarbete är provet för att bevisa att jag har kunskaper nog i dessa olika program för att skapa en fungerande hemsida. Jag tror personligen att detta är en väldigt bra uppgift för att det ger en inblick i hur framtiden kan komma att se ut, både gällande arbetsuppgifter men också vikten av att kunna arbeta i grupp.

 

Gruppmedlem D

Det som driver mig i Resestraandprojektet är möjligheten att få sätta mina kunskaper i HTML på prov. För mig är det en utmärkt chans att få en inblick i hur arbetslivet för en informatör/kommunikatör kommer att se ut då projektet har många olika aspekter att ha i åtanke. Både mitt skrivande och min tekniska förmåga är i fokus under projektet och mina personliga mål är att få fram en så pass stabil och professionell hemsida som möjligt.